incassokosten berekenen?


Maak gebruik van de gratis incasso calculator

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering incassokosten van kracht voor de vorderingen die u heeft op consumenten. Één van de eisen van deze wet luidt, dat u minimaal één kosteloze 14-dagen aanmaning moet hebben gezonden, waarin u uw debiteur waarschuwt voor de incassokosten (conform de nieuwe staffel) die verschuldigd zijn als niet tijdig naar aanleiding van de 14-dagen aanmaning wordt betaald.

Indien u geen BTW kunt verrekenen (u bent niet BTW-plichtig), dient u in de 14-dagen aanmaning tevens de BTW te noemen over het bedrag aan incassokosten.

Incassokosten calculator

Om u het rekenwerk te besparen, kunt u de juiste incassokosten voor uw vordering uitrekenen middels de onderstaande Incassokosten Calculator.
Uitkomst maximale incassokosten
De staffel

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,00 15% € 40,00 € 375,00
Over de volgende € 2.500,00 10% € 625,00
Over de volgende € 5.000,00 5% € 875,00
Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775,00
Over de volgende € 200.000,00 0,5% € 6.775,00
DIRECT CONTACT