50% minder deurwaarderszaken voor verhuurders

Snijder legt eerste derdenbeslag in Centraal Digitaal Beslagregister vast
23 december 2014
Belangrijk nieuws Wet Incassokosten
16 oktober 2015

50% minder deurwaarderszaken voor verhuurders

Met stijgende lasten en bijvoorbeeld de verhuurdersheffing ontkomt ook de verhuurder er niet aan om de kosten te minimaliseren. Ook voor de huurders is het wenselijk om de kosten zo laag mogelijk houden en de huurachterstand zo snel mogelijk inlopen. Preventie van schulden wordt steeds belangrijker in Nederland. Snijder ziet de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelt haar dienstverlening hier pro actief op.

Uit een pilot heeft Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders kunnen opmaken dat de helft van de huurders na een huisbezoek door de deurwaarder alsnog tot (gedeeltelijke) betaling van de huurachterstand overgaan. Met andere woorden: minimaal 50% van de huurders hebben op het punt van overdracht aan de deurwaarder, alsnog tijdig de huur betaald dan wel een betalingsregeling getroffen.

Door middel van het inzetten van huisbezoeken bij huurders met 1 of 2 maanden huurachterstand, wordt er een persoonlijke, maar daadkrachtige benadering van de huurders gecreëerd. Het huisbezoek heeft twee (hoofd)doelen. Bij het huisbezoek kan een goede inschatting gemaakt worden over de persoonlijke situatie van de debiteur-huurder, waarvan een rapportage wordt opgemaakt. Daarnaast wordt met het huisbezoek een duidelijk signaal afgegeven dat de openstaande huur serieus genomen wordt.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft een specialisatie op het gebied van huurincasso en verzorgt de huurincasso voor meer dan 20 woningcorporaties en commerciële verhuurders. Snijder Incasso biedt een zeer uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van huurincasso. Sinds kort is daar ook de dienst Huisbezoeken aan toegevoegd.

Bent u verhuurder en ook benieuwd naar de tarieven of wilt u een advies over de specifieke invulling van uw aanmaningstraject of het (laten) uitvoeren van huisbezoeken door Snijder? Neem dan contact op via het directe telefoonnummer 0251-783 407.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen