Aanmaning

Een aanmaning is een sommatieschrift van de schuldeiser aan zijn schuldenaar om alsnog binnen een aangegeven termijn te presteren.

[fb_count]

Aanmaning

Een aanmaning is een sommatieschrift van de schuldeiser aan zijn schuldenaar om alsnog binnen een aangegeven termijn te presteren.

[fb_count]
DIRECT CONTACT