Aanzegging
9 mei 2013
Absolute competentie
9 mei 2013

Absolute bevoegdheid

De vraag naar absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter hiërarchisch gezien bevoegd is: rechtbank sector kanton, rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.