Absolute bevoegdheid

De vraag naar absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter hiërarchisch gezien bevoegd is: rechtbank sector kanton, rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.

[fb_count]

Absolute bevoegdheid

De vraag naar absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter hiërarchisch gezien bevoegd is: rechtbank sector kanton, rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.

[fb_count]
DIRECT CONTACT