Absolute bevoegdheid
9 mei 2013
AcceptEmail
9 mei 2013

Absolute competentie

Welke soort rechter is bevoegd? Kantonrechter, Arrondissements-rechtbank, Hof of De Hoge Raad.