Advocaat
9 mei 2013
Akte
9 mei 2013

Afstand van instantie

Afstand van instantie laat zich omschrijven als intrekking door eiser van zijn rechtsvordering (de eis zoals omschreven in de dagvaarding) zolang gedaagde nog niet voor antwoord heeft geconcludeerd (conclusie van antwoord). (art. 249 lid 1)