Afstand van instantie
9 mei 2013
Akte uitlating
9 mei 2013

Akte

Een akte is een geschrift opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling: geschrift bestemd tot bewijs te dienen.