Algemene Voorwaarden
9 mei 2013
Ambtshalve
9 mei 2013

Ambtelijke handeling

Een ambtelijke handeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarders waarvan hij een akte opmaakt, b.v. dagvaarding, beslag, constatering, in de wet wordt op verschillende plaatsen aangegeven tot het doen van welke handelingen de deurwaarder bevoegd is, met name in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.