Anticipatie
9 mei 2013
Appel
9 mei 2013

Antwoord

Antwoord is het verweer tegen de eis, in een gerechtelijke procedure: de conclusie van antwoord van de gedaagde op het in de dagvaarding gestelde.