Automatische incasso
9 mei 2013
Bedenktijd (herroepingsrecht)
9 mei 2013

Baten

Geldelijk voordeel, positieve bestanddelen van een vermogen.