Belangrijk nieuws Wet Incassokosten

50% minder deurwaarderszaken voor verhuurders
21 januari 2015
Digitale Beslag Register (DBR)
4 november 2015

Belangrijk nieuws Wet Incassokosten

Op 28 september 2015 heeft het Gerechtshof van Amsterdam een uitspraak gedaan over de Wet Incassokosten (WIK). Zoals u weet is het in het kader van de WIK verplicht om bij vorderingen op particulieren een 14-dagen aanmaning te sturen. Over de 14 dagen termijn heeft het Gerechtshof besloten dat deze pas mag ingaan op de dag na de aanmaning en dat dit ook op deze manier in de brief moet worden vermeld. Dit zal al per 1 november a.s. worden toegepast door de kantonrechters.

Het is dan ook van het grootste belang dat u vóór 1 november a.s. uw 14-dagen aanmaningen nakijkt en eventueel aanpast. Indien dit niet juist in de brief wordt vermeld, dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen. Dit betekent dat de buitengerechtelijke incassokosten voor uw eigen rekening komen en dat is uiteraard niet de bedoeling!

De hieronder vermelde tekst is juridisch waterdicht. Wij adviseren u deze in uw 14 dagen brief op te nemen:

Wij verzoeken u bovenstaand totaalbedrag binnen 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning, alsnog over te maken op rekeningnummer …. onder vermelding van …. Mocht uw betaling niet of niet tijdig ontvangen worden, dan zullen wij de vordering uit handen geven aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de daarmee verbonden buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente.

Ook heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat een rentebeding van 12% per jaar in de algemene voorwaarden oneerlijk is met betrekking tot consumentenvorderingen (Richtlijn 93/13/EEG). Met ingang van 1 november zal de kantonrechter vergelijkbare rentebedingen in verstekzaken vernietigen of het te hoge rentepercentage afwijzen. Dit kunt u voor zijn door uw rente te matigen of het wettelijke rentepercentage te rekenen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen