Beschikking
9 mei 2013
Beslag roerende/onroerende zaken
9 mei 2013

Beslag op inkomsten

Het tenuitvoerleggen van een titel door het leggen van beslag onder een derde (derdenarrest) op de inkomsten van de schuldenaar waardoor de inkomsten niet meer aan de schuldenaar toekomen maar waardoor zij in de meeste gevallen rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald diet het eerst beslag heeft gelegd. Als er meer beslagen worden gelegd, verdeelt de eerste beslaglegger de gelden. Gelden worden naar rato van de vordering. Er is geen beslag mogelijk op b.v. kinderbijslag of studiefinanciering, bovendien geldt een beslagvrije voet. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarders die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen