Terug 28 / 03 / 2012

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Vanaf 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Als u geen specifieke betalingsafspraken met uw klant maakt, dan kunt u zich dus op de nieuwe wet (de wet bestrijding betalingsachterstanden) beroepen.

Tot nu toe bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mocht zijn. Dit leidt in de praktijk vaak tot (te) late betalingen. Dit is een enorm probleem en kan er toe leiden dat bedrijven onnodig failliet gaan of geen vertrouwen meer hebben om met elkaar zaken te doen. Deze nieuwe wet pakt dit aan.

Betalingstermijn

Bedrijven moeten elkaar voortaan binnen 30 dagen na ontvangst van de prestatie betalen. Alleen bij overeenkomst mag u een langere termijn van maximaal 60 dagen afspreken. De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. Als betaling uitblijft, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Een aanmaning is daarvoor niet vereist. Is er niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening (minimaal € 40,-).

Wettelijke rente

Daarnaast mag wettelijke rente in rekening worden gebracht. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen, wordt voor overheden verder beperkt. Uit een onderzoek van Dun & Bradstreet over de periode mei 2011 tot mei 2012 bleek dat ‘de overheid’ 90% van de facturen op tijd betaalt. Voor gemeenten is dit cijfer 77,5%.

Bron: Kamer van Koophandel

[fb_count]
28 / 03 / 2012

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Vanaf 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Als u geen specifieke betalingsafspraken met uw klant maakt, dan kunt u zich dus op de nieuwe wet (de wet bestrijding betalingsachterstanden) beroepen.

Tot nu toe bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mocht zijn. Dit leidt in de praktijk vaak tot (te) late betalingen. Dit is een enorm probleem en kan er toe leiden dat bedrijven onnodig failliet gaan of geen vertrouwen meer hebben om met elkaar zaken te doen. Deze nieuwe wet pakt dit aan.

Betalingstermijn

Bedrijven moeten elkaar voortaan binnen 30 dagen na ontvangst van de prestatie betalen. Alleen bij overeenkomst mag u een langere termijn van maximaal 60 dagen afspreken. De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. Als betaling uitblijft, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Een aanmaning is daarvoor niet vereist. Is er niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening (minimaal € 40,-).

Wettelijke rente

Daarnaast mag wettelijke rente in rekening worden gebracht. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen, wordt voor overheden verder beperkt. Uit een onderzoek van Dun & Bradstreet over de periode mei 2011 tot mei 2012 bleek dat ‘de overheid’ 90% van de facturen op tijd betaalt. Voor gemeenten is dit cijfer 77,5%.

Bron: Kamer van Koophandel

DIRECT CONTACT