Betalingstermijn
9 mei 2013
Betekening
9 mei 2013

Betekenen

Het door een deurwaarder ter kennis brengen en achterlaten van een door hem opgemaakte akte ofwel exploot aan het adres van schuldenaar, het is een ambtelijke handeling.