Betwistbaar
9 mei 2013
Bevel
9 mei 2013

Betwisten

1. twisten over het recht op iets of de juistheid van iets;
2. aanvallen, ingaan tegen, aanvechten, bestrijden.