Betwisten
9 mei 2013
Bewindvoerder
9 mei 2013

Bevel

Ambtelijke handeling door een deurwaarder waarbij letterlijk bij exploot het bevel wordt gedaan om binnen een (in de wet) bepaalde termijn iets te doen b.v. te ontruimen en/of te betalen of juist iets niet te doen (b.v. overlast veroorzaken);