Buitengerechtelijke schuldsanering
9 mei 2013
Cessie
9 mei 2013

Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek bevat regelingen betreffende burgers onderling.