Bankbeslag
8 mei 2013
Aanbod
9 mei 2013

Cassatie

Cassatie is een rechtsmiddel die voorziet in een beperkte herkansing voor de verliezer van de laatste feitelijke aanleg (doorgaans hoger beroep). In de cassatieprocedure heten partijen respectievelijk eiser en verweerder in cassatie. Cassatie wordt ingesteld met als doel dat de Hoge Raad de door de lagere rechter gedane uitspraak, welke door één van de partijen wordt bestreden, kan casseren dat wil zeggen vernietigen.

Bij cassatie wordt de zaak niet inhoudelijk op meer op onjuiste of onvolledige vaststelling van relevante feiten beoordeeld. De Hoge Raad beoordeeld de zaak alleen op mogelijke schending van het recht of het verzuim van vormen.
In geval van vernietiging van een eerdere uitspraak bestaat voor de Hoge Raad de mogelijkheid de zaak zelf ‘ten principale’ af te doen maar in de overgrote meerderheid van de gevallen verwijst hij de zaak naar de lagere rechter ter verdere behandeling. Deze rechter na deze verwijzing is gebonden aan de uitspraak van de Hoge Raad om met inachtneming hiervan opnieuw vonnis te wijzen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen