Burgerlijk Wetboek
9 mei 2013
Civiele procedure
9 mei 2013

Cessie

Akte van cessie, akte waarbij de overdracht van een schuld of vordering aan een ander plaatsvindt;