Comparitie van partijen
9 mei 2013
Conclusie
9 mei 2013

Competentie

– Absolute competentie: welke soort rechter is bevoegd
– Relatieve competentie: de rechter in welke plaats is bevoegd