Competentie
9 mei 2013
Conclusie van antwoord
9 mei 2013

Conclusie

De gerechtelijke schriftuur in haar geheel, bevattende de beweringen en vertogen van partijen (conclusie van eis (= dagvaarding), antwoord, repliek en dupliek).