Conclusie

De gerechtelijke schriftuur in haar geheel, bevattende de beweringen en vertogen van partijen (conclusie van eis (= dagvaarding), antwoord, repliek en dupliek).

[fb_count]

Conclusie

De gerechtelijke schriftuur in haar geheel, bevattende de beweringen en vertogen van partijen (conclusie van eis (= dagvaarding), antwoord, repliek en dupliek).

[fb_count]
DIRECT CONTACT