Conclusie van repliek
9 mei 2013
Constatering
9 mei 2013

Conservatoir beslag

Spreek uit als: kon-ser-va-tor
Indien een schuldenaar niet tot betaling overgaat en de schuldeiser op dat moment reeds in het bezit is van een vonnis kan hiermee executoriaal beslag worden gelegd op alle eigendommen en rechten  die aan de schuldenaar toebehoren om zo de openstaande schuld op de schuldenaar te verhalen.
Indien de schuldeiser nog niet in bezit is van een vonnis en heeft hij gegronde vrees dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet gaat nakomen en dat op korte termijn ook geen verhaalsmogelijkheden meer bestaan kan de schuldeiser onder strikte voorwaarden toch  beslag te leggen (art. 700 Rv e.v.). Dit beslag wordt conservatoir beslag genoemd. Het conservatoire beslag wordt gelegd uit krachte van een beschikking die wordt gegeven door de voorzieningenrechter die deze beschikking afgeeft naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift. Na beslaglegging heeft het conservatoire beslag een bewarende werking tot het moment dat de schuldeiser in een door hem aanhangig te maken procedure een vonnis heeft verkregen op de schuldenaar. Na betekening van dit vonnis gaat het conservatoire beslag over op een executoriaal beslag en op dat moment kan executie pas plaatsvinden.
Bij een conservatoir beslag wordt dus, anders dan bij het executoriale beslag, pas na beslaglegging geprocedeerd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen