Creditmanagement
9 mei 2013
Dagvaarden
9 mei 2013

Dading

Akte/proces-verbaal van dading: term die eigenlijk in het Burgerlijk Wetboek inmiddels is vervangen door ‘vaststellingsovereenkomst’. Een overeenkomst tussen partijen waarbij zij op minnelijke wijze een geschil beëindigen. Een dading kan zowel in als buiten een procedure tot stand komen. In een procedure kan de dading door de rechter worden bekrachtigd, in dat geval levert de dading een executoriale titel op;