De Incassokostenwet komt eraan per 1 juli 2012

Invoering incassokostenwet
14 april 2012
Consument wordt gewaarschuwd voor onnodige incassokosten
19 juni 2012

De Incassokostenwet komt eraan per 1 juli 2012

De Wet incassokosten komt eraan!

En wat betekent dit voor u?

Op 13 maart jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Normering Incassokosten aangenomen, welke per 1 juli a.s. in werking zal treden. De regeling gaat als dwingend recht gelden voor vorderingen die na 1 juli a.s. opeisbaar zijn en betrekking hebben op consumenten. Er komt een voorwaarde  om incassokosten te mogen berekenen: er moet een zgn. kosteloze ’14-dagen brief’ gezonden gaan worden.

Tot op heden kon elk incassobureau zelf de hoogte van de incassokosten bepalen. Daarnaast worden door veel incassobureaus naast de incassokosten andere bijkomende kosten doorbelast. Dit is straks niet meer toegestaan! Het wetsvoorstel beschrijft een wettelijke regeling voor het doorbelasten van incassokosten om met name consumenten, kleine bedrijven en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. LET OP: voor u betekent de wet dat u een kosteloze ’14-dagen aanmaning’ of ’14-dagen brief’ zal moeten (laten) verzenden, wilt u de incassokosten niet zelf doorbelast gaan krijgen van uw incassobureau.

De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de incassokostenwet:

  • Een vaste staffel aan incassokosten, die aan de hand van percentages over de hoofdsom wordt berekend. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,- (exclusief BTW). Alle andere kosten, zoals administratiekosten, zijn dan niet meer toegestaan;
  • Incassokosten zijn verschuldigd nadat u de debiteur in gebreke hebt gesteld én daaropvolgend een ‘14-dagen aanmaning’ hebt verzonden. Deze ‘14-dagen aanmaning’ moet voorzien zijn van de hoofdsom, de hoogte van de incassokosten en een betaaltermijn van 14 dagen. Hierna mag u zelf incassokosten doorbelasten aan uw debiteur. Misschien nog wel belangrijker: ook uw incassobureau mag pas incassokosten (de voornaamste inkomstenbron) doorbelasten na verzending van de ’14-dagen brief’;
  • Van deze wet kan niet in het nadeel van de particuliere schuldenaar worden afgeweken. Bij vorderingen tussen bedrijven (B-2-B) kunnen partijen onderling wel hogere incassokosten overeenkomen, bijvoorbeeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens procedures garandeert de (kanton)rechter de toewijzing van de kosten conform de consumentenregeling.

Wat betekent de invoering van de incassokostenwet nu concreet voor u? Wat kunt u doen?
U heeft 3 mogelijkheden:

  • U kunt zelf eerder ‘hardere’ actie ondernemen tijdens uw aanmaningstraject, omdat u zelf al incassokosten kunt rekenen. U incasseert de incassokosten en doet de extra handelingen dan zelf (dus niet kosteloos);
  • U blijft bij uw huidige werkwijze, echter u dient wel de ’14-dagen brief’ te integreren in uw incassotraject; het standaard aanmaningstraject blijft u volgen (met als eerste of tweede actie de 14-dagen aanmaning) en de factuur geeft u daarna ter incasso uit handen aan de incassopartner. Er vinden weinig veranderingen plaats in de acties die u tegen uw debiteur onderneemt;
  • U kiest voor meer gemak en geeft de zaken sneller uit handen. Dit kan eventueel al gedurende uw aanmaningstraject. Snijder Incasso verstuurt voor u de 14-dagen aanmaning of neemt uw gehele debiteurenbeheer over, zodat u hier verder geen omkijken meer naar heeft.

 

De huidige economische tijden in combinatie met de stijgende kosten van een gerechtelijke procedure, zorgen voor een steeds groter belang om in het minnelijke incassotraject snel te incasseren. Snijder Incasso erkent dit. Zo heeft Snijder de afgelopen tijd haar standaard incassotraject verder uitgebreid met de inzet van een aantal (voor de incassobranche) innovatieve incassomiddelen zoals SMS-berichten, digitale belacties en de AcceptEmail. Inmiddels heeft Snijder als eerste incassobureau in Nederland een proef gestart met de AcceptSMS!

De wet treedt 1 juli 2012 in werking. Het is van belang uw debiteurenbeheer deze zomer kritisch te door te lichten. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders denkt graag met u mee om dit op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren. Wilt u meer weten over de aanstaande wijzigingen of wilt u de ’14 dagen brief’ door Snijder laten versturen? Neem dan contact met ons op voor advies.

Nieuwe staffel incassokosten

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste      € 2.500,- 15 % € 40,00 €    375,00
Over de volgende  € 2.500,-    (tot € 5.000,-) 10 % €    625,00
Over de volgende  € 5.000,-    (tot €10.000,-) 5   % €    875,00
Over de volgende  €190.000,- (tot € 200.000,-) 1   %   €  2775,00
Boven de              € 200.000,- 0,5% € 6.775,00

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen