Dagvaarding
9 mei 2013
Debiteur
9 mei 2013

De rol

De rol is niet meer dan een register waarin de zaken welke aanhangig worden gemaakt of reeds zijn worden geadministreerd bij de griffie.