Debiteur
9 mei 2013
Declaratie
9 mei 2013

Debiteurenbeheer

Het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van haar debiteuren. Doel is het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen (op tijd betaald worden met een zo klein mogelijk risico van non-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning).