Debiteurenbeheer
9 mei 2013
Deelvonnis
9 mei 2013

Declaratie

1. Rekening, betuiging, verklaring
2. opgave van hetgeen men te vorderen heeft, vooral van terug te ontvangen uitgaven voor reis- en verblijfkosten van ambtenaren of andere werknemers
3. aangifte van goederen aan douanekantoren; bewijs van die aangifte