Termijnen

Hieronder vindt u de termijnen waar binnen bepaalde ambtshandeling verricht moeten worden.

Van verzoekschrift echtscheiding:
Betekening verzoekschrift (art. 816 Rv): binnen 14 dagen na indiening
Verzet wederpartij met bekende woonplaats: binnen 6 weken na betekening
Verzet wederpartij zonder bekende woonplaats: binnen 3 maanden na betekening

Van dagvaarding:
Dagvaarding(art. 114 Rv): 1 week (dag van uitbrengen en de dag van zitting tellen niet mee)
Geen bekende woon- of verblijfplaats (art. 115 lid 2 Rv): 3 maanden
Woonplaats gedaagde in EU (BeVo)(art. 115 lid 1 Rv): 4 weken
Kort geding(art. 254-260 Rv): dagvaardingstermijn, tenzij aangegeven door voorzieningenrechter.

DIRECT CONTACT