Digitale Beslag Register (DBR)

Belangrijk nieuws Wet Incassokosten
16 oktober 2015
Persbericht KBvG: nogmaals de feiten van SNG op een rij
8 december 2015

Digitale Beslag Register (DBR)

Per 1 januari wordt het nieuwe Digitale Beslag Register (DBR) operationeel. Een belangrijke ontwikkeling die het rendement in uw incassoportefeuille zeker zal verbeteren!

Wat is het?

In het DBR worden alle derdenbeslagen door gerechtsdeurwaarders geregistreerd. Op dit moment wordt een gelegd beslag nergens anders geregistreerd dan in de dossieradministratie van de beslag leggende deurwaarder. Het is op dit moment daardoor niet mogelijk om in uw dossiers tevoren te weten of er al beslag gelegd is bij uw debiteur door een andere deurwaarder. Door op één plek alle gelegde derdenbeslagen te registreren komt daar verandering in.

 

Het vermelden waard is dat Chris Dikken, deurwaarder bij Snijder, het eerste beslag in het DBR heeft geregistreerd. Snijder heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het DBR!

 

Hoe werkt het?

Als wij de minnelijke incassofase voor u hebben afgerond zonder bevredigend resultaat dan kunt u ons opdracht geven om te dagvaarden. Pas na opdracht tot dagvaarden door u is het ons toegestaan het DBR te raadplegen. Gelegde derdenbeslagen bij uw debiteur worden voor ons zichtbaar en ook de hoogte van de gemoeide bedragen kan dan achterhaald worden.

Wat heeft u er aan?

Als de financiële situatie bij uw debiteur geen zicht biedt op een geslaagde incasso binnen een termijn van drie jaar dan zijn wij als deurwaarder verplicht u dit te melden. Wij zullen, ondanks uw opdracht, dan toch niet dagvaarden. Een gerechtelijke procedure zou u immers alleen maar geld kosten en niets opleveren! U krijgt van ons een bericht met het advies uw zaak te sluiten. Wij mogen, zoals u begrijpt, niet in detail treden aangaande de informatie die wij uit het DBR hebben ingewonnen.

U mag ons advies naast zich neerleggen en ons opdracht geven om toch te dagvaarden. Daar kunt u natuurlijk uw redenen toe hebben. Dit moet dan wel schriftelijk als wij hier niet al contractuele afspraken met u over hebben gemaakt. Wij vervolgen dan alsnog de incassoprocedure.

Het DBR zal u zeker kosten besparen. Het tijdstip van raadplegen (vóór dagvaarding) is daarbij van cruciaal belang. Op dat moment zijn er nog nauwelijks kosten gemaakt. In een incassoprocedure zitten de meeste kosten natuurlijk besloten in de rechtsgang. En juist die besparen wij u als nadrukkelijk uit het DBR blijkt dat er bij uw debiteur niets te halen valt!

Bij Gemeente, Provincie of Rijksoverheid hoeft de afweging om wel of niet te dagvaarden vaak niet gemaakt te worden. Bij dwangbevelen en/of beschikkingen heeft u net als bij vonnis toeging tot het DBR via uw deurwaarder.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen