Domiciliekeuze
9 mei 2013
Dupliek
9 mei 2013

Dossier

Onder dossier wordt verstaan de verzameling gegevens en documentatie van de opdrachtgever en debiteur die op een bepaalde zaak betrekking heeft. De gegevens kunnen geschreven, tastbare gegevens zijn, maar ook elektronische gegevens.