Dwangbevel

Een tenuitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd;

[fb_count]

Dwangbevel

Een tenuitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd;

[fb_count]
DIRECT CONTACT