e-Court “een reden tot zorg”

Student? Denk goed na over studielening.
10 april 2018
Laaggeletterdheid en financiële problemen
24 april 2018

e-Court “een reden tot zorg”

Gisteren op NOS.nl “Twee miljoen onterecht gedeclareerd voor zaken bij robotrechter e-Court”. In het artikel spreekt Minister Dekker zich uit over e-Court, volgens de Minister “een reden tot zorg”. Maar is de overheid niet zelf deels verantwoordelijk voor deze ontwikkeling?

Het griffierecht is sinds 2011 vele malen hoger dan in de tien jaren voorafgaand aan 2011. De reden voor deze verandering in tariefopbouw was een gewenste vereenvoudiging van het stelsel van griffierecht. De volgende waarborgen zouden hierbij van toepassing zijn: de toegang tot de rechter moet gewaarborgd blijven en de inkomsten uit griffierechten dienden in lijn te zijn met de gemaakte kosten.

Zoals eerder aangegeven zijn de griffierechten explosief gestegen. Als een bedrijf in 2001 een vordering had van € 550,- op een debiteur, betaalde het bedrijf € 129,40 aan griffierechten. Als ditzelfde bedrijf vandaag een vordering heeft op een debiteur van € 550,-, betaalt het bedrijf € 476,- (!) aan griffierechten.

Uit het rapport “Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat, tegelijk met de tariefstijging van gemiddeld 51% tussen 2009 en 2012, de instroom van het aantal zaken daalde met 20%.

In de dagelijkse praktijk spreken wij regelmatig opdrachtgevers die vanwege het hoge griffierecht ervoor kiezen om niet te dagvaarden. Deze kosten vormen een serieuze drempel voor bedrijven om een vordering aan een rechter voor te leggen. Het lijkt er daarom op dat het niet gelukt is om te waarborgen dat de rechter toegankelijk moet zijn.

Collega deurwaarders hebben geprobeerd hun klanten een alternatief te bieden door te werken via e-Court, een goedkoper alternatief dan de Rechtbank. Wij bieden onze klanten een andere oplossing. Met onze Neurale Credit Rating© kunnen wij een onderbouwde voorspelling doen wat de kans is dat er betaald wordt na het vonnis. Op deze wijze staan wij naast de creditmanager en proberen we om de drempel van het griffierecht te verlagen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen