Eigen risico
9 mei 2013
Eindvonnis
9 mei 2013

Eigenlijke dwaling

Wil en verklaring van partijen stemmen wel overeen maar de wil van één of beide partijen heeft zich op onjuiste wijze gevormd.