Eigenlijke dwaling
9 mei 2013
Eis in conventie
9 mei 2013

Eindvonnis

Vonnis dat een civiel geschil voor wat een bepaalde instantie betreft (bijvoorbeeld kantonrechter of Rechtbank) definitief beëindigd. Het vonnis bestaat uit feitelijke overwegingen, rechtsoverwegingen en de beslissing.