Eindvonnis
9 mei 2013
Eiser
9 mei 2013

Eis in conventie

Indien gedaagde in zijn antwoord op de eis antwoord heeft gedaagde de mogelijkheid tot het stellen van een tegeneis. Hierdoor ontstaat dus binnen dezelfde procedure die door eiser aanhangig is gemaakt een tweede procedure die door gedaagde aanhangig wordt gemaakt. Alsdan produceert gedaagde een conclusie van antwoord in conventie  en daarnaast een eis in reconventie.