Eis in conventie
9 mei 2013
Enquête
9 mei 2013

Eiser

Degene die een rechtsgeding aanvangt; in tegenstelling tot de gedaagde.