Eiser
9 mei 2013
Executie
9 mei 2013

Enquête

Getuigenverhoor bij een gerechtelijke procedure; verhoor van de getuigen door de eiser of gedaagde voortgebracht (geproduceerd).