Executie
9 mei 2013
Executoriaal
9 mei 2013

Executiegeschil

Een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel b.v. een vonnis. Als de geëxecuteerde het niet eens is met de tenuitvoerlegging kan hij zich wenden tot de arrondissementsrechtbank, daar wordt de zaak dan inhoudelijk nog eens beoordeeld. Er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is;