Executiegeschil
9 mei 2013
Executoriaal beslag
9 mei 2013

Executoriaal

Voor gerechtelijke tenuitvoerlegging vatbaar.