Executoriaal beslag
9 mei 2013
Executoriale titel
9 mei 2013

Executoriale fase

De fase waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vonnis, beschikking, authentieke akte of b.v. dwangbevel;