Executoriale titel

Een ten uitvoer te leggen titel. Een titel is b.v. een uitspraak van een rechter  neergelegd in een vonnis of een beschikking. Ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan “In naam van de Koningin”. 

[fb_count]

Executoriale titel

Een ten uitvoer te leggen titel. Een titel is b.v. een uitspraak van een rechter  neergelegd in een vonnis of een beschikking. Ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan “In naam van de Koningin”. 

[fb_count]
DIRECT CONTACT