Faillissement

Situatie waarin een schuldenaar heeft opgehouden zijn verplichtingen te kunnen nakomen en waarin na vaststelling daarvan door de rechtsbank een curator wordt benoemd voor de afwikkeling van het faillissement. Beslagen vervallen.

[fb_count]

Faillissement

Situatie waarin een schuldenaar heeft opgehouden zijn verplichtingen te kunnen nakomen en waarin na vaststelling daarvan door de rechtsbank een curator wordt benoemd voor de afwikkeling van het faillissement. Beslagen vervallen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT