Faillissementsrekest

Verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement van een natuurlijk persoon of onderneming uit te spreken;

[fb_count]

Faillissementsrekest

Verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement van een natuurlijk persoon of onderneming uit te spreken;

[fb_count]
DIRECT CONTACT