Faillissement
9 mei 2013
Fatale termijn
9 mei 2013

Faillissementsrekest

Verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement van een natuurlijk persoon of onderneming uit te spreken;