Gedaagde

In een gerechtelijke procedure: degene tegen wie een eis wordt gericht, de gedagvaarde, de tegenpartij van de eiser;

[fb_count]

Gedaagde

In een gerechtelijke procedure: degene tegen wie een eis wordt gericht, de gedagvaarde, de tegenpartij van de eiser;

[fb_count]
DIRECT CONTACT