Gebreke
9 mei 2013
Geintimeerde
9 mei 2013

Gedaagde

In een gerechtelijke procedure: degene tegen wie een eis wordt gericht, de gedagvaarde, de tegenpartij van de eiser;