Gerechtelijke instanties
9 mei 2013
Gerechtelijke procedure
9 mei 2013

Gerechtelijke kosten

De kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen;
de kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarder tegen de schuldenaar kan worden tenuitvoergelegd.