Gerechtelijke schuldsanering
9 mei 2013
Gerechtsdeurwaarder
9 mei 2013

Gerechtigde

Degene die een goed in de ruime zin van artikel 3:1 BW toekomt.