Gerechtsdeurwaarder
9 mei 2013
Gerechtshof
9 mei 2013

Gerechtsdeurwaarderswet

Wet waarin het ambt van de gerechtsdeurwaarder is geregeld, de bevoegdheden, verplichtingen, benoeming en ontslag, nevenwerkzaamheden, tuchtrechtspraak, enz.