Getuigenverhoor

Gedurende de procedure kan iedere procespartijen de rechter het verzoek doen getuigen op te roepen welke door de rechter gehoord kunnen worden. De rechter zal deze getuige(n) vragen stellen zodoende informatie in te winnen om de zaak te kunnen beslechten.

[fb_count]

Getuigenverhoor

Gedurende de procedure kan iedere procespartijen de rechter het verzoek doen getuigen op te roepen welke door de rechter gehoord kunnen worden. De rechter zal deze getuige(n) vragen stellen zodoende informatie in te winnen om de zaak te kunnen beslechten.

[fb_count]
DIRECT CONTACT