Goede trouw
9 mei 2013
Griffie, griffier
9 mei 2013

Grieven

Bezwaren tegen een rechterlijke beslissing die men in rechte (verzet, beroep of cassatie) naar voren brengt.