Grieven

Bezwaren tegen een rechterlijke beslissing die men in rechte (verzet, beroep of cassatie) naar voren brengt.

[fb_count]

Grieven

Bezwaren tegen een rechterlijke beslissing die men in rechte (verzet, beroep of cassatie) naar voren brengt.

[fb_count]
DIRECT CONTACT