Griffie, griffier

Verzorgt de administratie van het (kanton)gerecht, waaronder het gereed maken en verzenden van de vonnissen, bijhouden van de zittingsdatum.

[fb_count]

Griffie, griffier

Verzorgt de administratie van het (kanton)gerecht, waaronder het gereed maken en verzenden van de vonnissen, bijhouden van de zittingsdatum.

[fb_count]
DIRECT CONTACT