Grieven
9 mei 2013
Griffiekosten
9 mei 2013

Griffie, griffier

Verzorgt de administratie van het (kanton)gerecht, waaronder het gereed maken en verzenden van de vonnissen, bijhouden van de zittingsdatum.